• Document: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE OPERASYONEL DİSİPLİN ve AKÇANSA İSG UYGULAMALARI İBRAHİM KOL İSG Müdürü İSTANBUL İBRAHİM KOL 10 yıllık ş Sağlığı ve Güvenliği Deneyimi B.Sc. Makine Mühendisi M.S...
  • Size: 6.05 MB
  • Uploaded: 2023-05-26 14:56:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE OPERASYONEL DİSİPLİN ve AKÇANSA İSG UYGULAMALARI İBRAHİM KOL İSG Müdürü İSTANBUL - 2016 İBRAHİM KOL  10 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Deneyimi  B.Sc. Makine Mühendisi  M.Sc. İş Sağlığı ve Güvenliği  NEBOSH IGC ve OSHA 30 Hours Sertifikaları  18001 Baş Denetçi & ISO 14001 İç Denetçi  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (B)  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (ADR)  Petrokimya, Enerji Santralleri ve Çimento gibi sektörlerde inşaat, devreye alma ve işletme tecrübesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Operasyonel Disiplin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İSG İstatistikleri, Kaza Araştırma, BLEVE, SOLAS, MARPOL, Tehlikeli Maddeler  Azerbaycan, Kazakistan, Fas, Gürcistan, Letonya, Türkiye İletişim: [email protected] +90 5322027031 “ Konu Başlıkları  Operasyonel Disiplin?  Pit-Stoplar i. Doğru Hedefler – Akçansa Uygulamaları ii. Aktif Eğitimler – Akçansa Hedefleri iii. Yönetimin Desteği iv. Geri Bildirim v. Net Talimatlar vi. Sürdürülebilirlik  Operasyonel Disiplinin Temel Unsurları  Sonuç Operasyonel Disiplin Operasyonel Disiplin, bir işi her yapışta doğru yapmak anlamına gelir; peki nedir bu “doğru”? “Tehlikeli Davranış”, “Tehlikeli Durum” ifadelerinde olduğu gibi işi doğru yapmanın da tanımlanması gerekmektedir. Japon İSG Kültürünün en önemli elementlerinden olan sürdürülebilir iyileşmenin de ilk istediği şey budur. Ölçülemeyen şeyin iyileştirilmesi mümkün değildir. Bir davranışın tehlikeli olup olmadığı veya bir durumun tehlikeli veya tehlikesiz olduğu kesin bir şekilde tariflenmeli ve standardize edilmelidir. Örneğin bir çalışana göre “Tehlikeli Davranış” şeklinde nitelendirilen bir faaliyet başka biri tarafından emniyetli olarak değerlendirilebilir. Operasyonel Disiplin Tehlikeli Davranış veya Tehlikeli Durum terimleri yerine “Standart Altı Davranış ve Standart Altı Durum” terimleri kullanılmalıdır. Operasyonel disiplinin tarifinde kullanılan “doğru” kelimesi de “standartlara uygun” anlamında yorumlanmalıdır. Operasyonel disiplin bir hedef veya bir varış noktası değil bir yaşam biçimi, bir yolculuktur. Kayıpların, hataların ve risklerin minimize edildiği, sürecin verimliliğinin ve işletme değerlerinin en yüksek seviyeye çıkarılmasını hedefleyen ve toplam katılımlı bir yönetim şeklidir. Operasyonel Disiplin - PitStoplar Operasyonel Disiplinin en iyi örneklerinden biri motor sporlarındaki Pit-Stoplardır. Operasyonel Disiplin - PitStoplar Formula 1 gibi Motor Sporlarında Pilotlar dikkatlerin çoğunu kendine çekerler fakat yarışın geri kalanı bir takım sporu hatta yarışın kendisidir. Tam olarak zamanlanmış, modern pitstopun milimetrik kusursuz koreografisi yarış stratejilerine yardım konusunda hayati bir önem taşır. Her zaman böyle değildi. 1970'lerin sonların da pitstoplar düzensiz, uzun ve karmakarışık olmaya meyilliydi özellikle de (araç - pit arasında iletişimin olmadığı yıllarda) pilotun planlanmamış pitstop yaptığı zaman. Operasyonel Disiplin - PitStoplar Pit alanında lastik değişiminden, yakıt ikmaline, mekanikerler tarafından Downforce seviyesini arttırıp azaltmak için ön ve arka kanatların açısının değişiminden, hasarlı karoserin değişimine veya pist üzerindeki enkaz parçalarının radyatör etkinliğini tehlikeye atmaması için hava girişlerinin temizlenmesi gibi birçok işlem çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Aracın parçalarının kolaylıkla değişe bilecek şekilde tasarlanması ve mekanikerlerin işlerini her defasında doğru yapmalarıyla rutin bir pitstop'un süresi artık 2 saniyenin altında gerçekleşebilir. Operasyonel Disiplin - PitStoplar İşte operasyonel disiplinde ulaşılmak istenen hedef budur. Herkesin işini her yapışında en iyi şekilde yapması ve hiçbir kaybın ve hatanın olmamasıdır. Bu operasyonel mükemmellik getirirken iş güvenliğinde de hiç bir riskin yaşanmadığı, tüm kuralların ve talimatların eksiksiz uygulandığı “0 Kaza” hedefine çok yakın bir düzenler silsilesi getirir. Doğru Hedefler Görünmeyen Kontrol Çalışanlara Maliyetler Hiyerarşisi Performans İş Sağlığı ve Güvenliği yatırım İzlenmelidir Hedefleri planlamaları yapılırken mutlaka kapsamlı bir Elimine etme, Verilmeli değerlendirme hazırlanmalı Azaltma, Çalış

Recently converted files (publicly available):