• Document: regler og opgaver 1 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et...
  • Size: 157.72 KB
  • Uploaded: 2023-05-26 06:25:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DANSK GRAMMATIK regler og opgaver 1 DANSK GRAMMATIK • HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane) • HVORDAN BØJES ET NAVNEORD? Ental (ubestemt) Bestemt ental Flertal (ubestemt) Bestemt flertal en stol stolen flere stole alle stolene et billede billedet flere billeder alle billederne • HVAD ER ET EGENNAVN? Et egennavn er et navneord. Det er et navn på et levende væsen, en ting, et sted, et land, en by, en vej, en flod, et bjerg osv. Alle egennavne skrives med stort begyndelsesbogstav. F.eks. : Peter, Hansen, Fido, Lego, Tivoli, Eiffeltårnet, Danmark, England, London, Århus, Åbyhøj, Åbyvej, Mississippi (en flod i USA), Mount Everest (verdens højeste bjerg). • HVAD ER ET UDSAGNSORD? Et ord, der beskriver en handling (noget man gør) og bøjes i tid (nutid, datid osv.) ”Jeg” eller ”at” kan sættes foran ordet. • HVORDAN BØJES ET UDSAGNSORD? Navneform Nutid Datid Førnutid Fremtid at sende jeg sender jeg sendte jeg har sendt jeg vil sende at løbe jeg løber jeg løb jeg har løbet jeg vil løbe at klippe jeg klipper jeg klippede jeg har klippet jeg vil klippe at flyve jeg flyver jeg fløj jeg har fløjet jeg vil flyve • HVAD ER TILLÆGSORD? Et tillægsord fortæller noget om et navneord (f.eks. om, hvordan det ser ud eller opfører sig) : stor, lille, tyk, tynd, høj, lav, pæn, smuk, grim, fjollet osv. • HVORDAN BØJES ET TILLÆGSORD? Tillægsord gradbøjes: 1. grad 2. grad 3. grad stor større størst lille mindre mindst fjollet mere fjollet mest fjollet DANSK GRAMMATIK • HVAD ER ET FORHOLDSORD? Småord, som kan stilles foran navneord (f.eks. kassen) : i kassen, på kassen, ved kassen, foran, kassen. I, på, ved, foran, under, over osv. beskriver hvor noget er i forhold til noget andet. • HVAD ER ET STEDORD? Man sætter oftest et stedord i stedet for en persons eller tings navn i en sætning. Der er mange slags stedord. Her er en hel række: • påpegende stedord: den, denne, den her, disse, de her • ejestedord: min, din, hans, hendes, deres, vores, jeres, dens, dets • ubestemte stedord: man, ingenting, ingen, nogen, enhver, alle • spørgende stedord: hvem, hvad, hvis, hvilken • henførende stedord: som, der • tilbagevisende stedord: mig, dig, sig, os, jer • HVAD ER TALORD? Der er mængdetal : en, to, tre, fire, fem osv. Der er ordenstal: første, anden, tredje, fjerde, femte osv. • HVAD ER ET BINDEORD? Et bindeord er et lille ord, som binder to sætninger sammen (en hovedsætning og en ledsætning) : at, om, hvis, hvor, fordi, så, at • HVAD ER ET UDRÅBSORD? Et udråbsord er en slags lydord. Det har altid et udråbstegn efter sig: av! føj! æv! ja! puh! ah! • HVAD ER ET SPØRGEORD? Et spørgeord er et hv-ord. Det står i en sætning, der altid afsluttes med et spørgsmålstegn: hvad, hvor, hvem, hvordan, hvorfor, hvis, hvilken… DANSK GRAMMATIK OPGAVESIDE 1 - NAVNEORD • Hvad er et navneord? • Man kan sætte en eller et både foran og bagved navneordet. Man sætter det foran, hvis det er ubestemt ental og bagved hvis det er bestemt ental. Sæt nu en eller et foran og bagved disse navneord. Pas på. Nogle gange må man tilføje et ekstra bogstav eller måske fjerne et. et hus hus et ordre ordre stykke stykke drøm drøm flaske flaske mareridt mareridt gennemgang gennemgang fjord fjord svingdør svingdør professor professor DANSK GRAMMATIK OPGAVESIDE 2 - NAVNEORD • Sæt x foran navneord. Sæt minus ved resten. Prøv dig frem, først ved at finde alle ting, begreber og væsener. Er du i tvivl kan du prøve at sætte en / et både foran og bagved ordet. Ex: en tanke tanke…n (x) en sød sød…en (-) en gul gul…en (-) en mælk mælk..en (x) køligt begreb finger brun vognmand motorvej vindue direktør skrevet blyant glad reklameblad marer

Recently converted files (publicly available):